Εγγύηση

H Ποιότητα πληρώνει για τον εαυτό της: Με 10 + 5* χρόνια περιορισμένη εγγύηση το HI-MACS® προσφέρει τη μεγαλύτερη εγγύηση οποιουδήποτε κατασκευαστή Ακρυλικών επιφανειών στην αγορά.

Κάθε HI-MACS® προϊόν έχει μια ελάχιστη εγγύηση 10 ετών, αλλά η διάρκεια της εγγύησης μπορεί απλά να επεκταθεί σε 15 έτη. Με μια αίτηση στο www.himacs.eu όπου πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο.

Εφαρμογές Εγγύησης

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση καλύπτει όλα τα HI-MACS® προϊόντα που κατασκευάζονται  ή διατίθενται στο εμπόριο από την LG Hausys Ευρώπης, εκτός εάν τεκμηριώνεται διαφορετικά στο HI-MACS® .
Η εγγύηση καλύπτει επίσης τα τελικά προϊόντα, εφόσον  κατασκευαστεί και εγκατασταθεί από μέλος της  Λέσχης Ποιότητας HI-MACS®, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύθηκαν από  το εγχειρίδιο κατασκευής της LG Hausys Ευρώπης για το HI-MACS®. Η LG Hausys Ευρώπης εγγυάται ρητά στον αρχικό ιδιοκτήτη μιας HI-MACS® εγκατάστασης, ότι θα έχει τη διακριτική ευχέρεια, στην επισκευή LG Hausys της Ευρώπης ή να αντικαταστήσει το HI-MACS®, χωρίς χρέωση, εάν η βλάβη του προϊόντος δεν οφείλεται σε οποιαδήποτε ελαττωματική κατασκευή - ή εγκατάσταση κατά τη διάρκεια των 10 πρώτων 5 χρόνων * μετά την εγκατάσταση.

Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο σε εγκαταστάσεις που:

 • έχουν ολοκληρωθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2003 στην Ευρώπη
 • συμπληρώνεται από ένα μέλος της HI-MACS® Λέσχη Ποιότητα που δεν έχει μετακινηθεί από την αρχική του τοποθεσία
 • συντηρούνται και χρησιμοποιούνται σωστά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης & Φροντίδας.

Υποχρέωση της LG Hausys της Ευρώπης, μαζί με εκείνη των μελών του HI-MACS® Quality Club περιορίζεται αποκλειστικά στην επισκευή ή την αντικατάσταση των προϊόντων που αγοράζονται, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων και αναγκαίων έξοδων εργασίας, όταν η απαίτηση είναι αποδεκτή σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Σε περίπτωση που το HI-MACS® δεν είναι σε θέση να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, ανάλογα με την περίπτωση, ένα ελαττωματικό προϊόν, η LG HI-MACS® δεσμεύεται να επιστρέψει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την κατάθεση της αγωγής, την τιμή αγοράς του HI-MACS® υλικού, εφ 'όσον ο πελάτης επιστρέψει στην LG Hausys Ευρώπης ή σε μέλος του HI-MACS® Quality club το ελαττωματικό υλικό.

Εξαιρέσεις

Αυτή η εγγύηση δεν θα ισχύει για ζημίες που προκλήθηκαν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Ακατάλληλη κατασκευή και εγκατάσταση HI-MACS®:

 • εάν η κατασκευή και η εγκατάσταση δεν πραγματοποιείται από μέλος της HI-MACS® Quality CLUB
 • αδυναμία να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που συνιστώνται για την εφαρμογή
 • αδυναμία να ακολουθηθούν οι οδηγίες κατασκευής και εγκατάστασης για HI-MACS® (6 χιλ φύλλα για κάθετες εφαρμογές, 9 χιλ για οριζόντιες εφαρμογές χωρίς θερμοδιαμόρφωση και 12 χιλ. φύλλα για οριζόντια εφαρμογή με θερμοδιαμόρφωση  ή για δομική υποστήριξη)
 • ελαττωματική ή ακατάλληλη εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των ραφών (HI-MACS® κόλλα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί)
 • μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της εγκατάστασης

2. Η αποτυχία της Χρήσης και Φροντίδας του HI-MACS® των κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνουν:

 • maintenance ακατάλληλη ή ανεπαρκή γενική συντήρηση
 • σκληρά χημικά ή σωματική βία που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση
 • έκθεση σε υπερβολική απευθείας ζέστη (π.χ. καυτά δοχεία και τα τηγάνια που τοποθετούνται χωρίς προστασία στην επιφάνεια, χωρίς πυροστιά με τα πόδια από καουτσούκ ή προστατευτική άλλη επιφάνεια) ή λόγω της κακής θερμομόνωσης (π.χ. για πλάκες μαγειρικής, bains-marie, κλπ.)
 •  Έκχυση υγρών σε σημείο βρασμού σε νεροχύτες-νιπτήρες HI-MACS® χωρίς να τρέχει από την βρύση κρύο νερό ταυτόχρονα
 • ανωτέρα βία

3. Χρώματα και γυαλιστερό φινίρισμα του HI-MACS®:

 • Σκούρα και έντονα χρώματα αναδεικνύουν την σκόνη, βρωμιά και την πιο απλή φθορά πιο εύκολα από τα λευκά και υπόλευκα χρώματα.
 • Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν ακατάλληλα χρώματα ή γυαλιστερό φινίρισμα για την προβλεπόμενη χρήση τους (όπως επισημαίνεται με αστερίσκο στα έντυπα του HI-MACS®) δεν θα καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
 • High-gloss επιφάνειες δεν καλύπτονται από τις 10 * 5 χρόνια περιορισμένης εγγύηση εγκατάστασης.
Κάνοντας μια αξίωση

Για να υποβάλετε αίτηση σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρχικό προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το HI-MACS® άμεσα. Ένα μέλος της Λέσχης HI-MACS® Quality θα αξιολογήσει την αίτησή σας και, εάν γίνει αποδεκτή, θα αναπτύξει μια πρακτική και ικανοποιητική λύση. HI-MACS® επισκευές ή αντικαταστάσεις σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, πρέπει να εκτελεστεί από ένα μέλος της HI-MACS® Λέσχη Ποιότητας.  Για οποιεσδήποτε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα εγγύηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το LG Hausys Ευρώπη με επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

 LG Hausys Europe GmbH
 HI-MACS®
- Τμήμα Εγγύηση
 Avenue des Morgines 12
 CH-1213 Petit-Lancy
 Γενεύη - Ελβετία


Η εγγύηση προσφέρεται για τον αρχικό αγοραστή. Η κάρτα εγγραφής εγγύησης και τον αριθμό ή μια απόδειξη αγοράς ή άλλο αποδεικτικό της ημερομηνίας της αρχικής αγοράς από ένα μέλος της HI-MACS® Λέσχη Ποιότητας θα πρέπει να διατίθεται πριν από την αξίωση υπηρεσίας εγγύησης. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα, η εγγύηση δεν θα ισχύει.
Παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε το όνομά σας, διεύθυνση, τηλέφωνο / φαξ και το e-mail σε όλη την αλληλογραφία, καθώς και τον αριθμό της εγγύησης.
Θα απαντήσουμε σε όλες τις έρευνες εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Αποποίηση ευθυνών

Καμία άλλη ρητή ή σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό που δεν απορρέει από αυτή την εγγύηση, εκτός από εκείνες που προβλέπονται ρητά στο παρόν. Σε καμία περίπτωση η LG Hausys Ευρώπη είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την αγορά, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του προϊόντος, ή για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία. Η παρούσα εγγύηση δίνει το δικαίωμα στον αγοραστή για συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Άλλα δικαιώματα μπορούν επίσης να είναι διαθέσιμα, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.


Η παρούσα 10 +5 * χρόνια περιορισμένη εγγύηση για την εγκατάσταση HI-MACS® της LG Hausys Ευρώπη εμπίπτει στη δικαιοδοσία του ελβετικού δικαίου.. Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με αυτό το και 10 χρόνια περιορισμένη εγγύηση εγκατάστασης, την ερμηνεία ή την εκτέλεσή του, εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Γενεύης στην Ελβετία.

* Η 10ετής εγγύηση παρατείνεται κατά περαιτέρω 5 χρόνια, όταν η εγκατάσταση είναι εγγεγραμμένη στο www.himacs.euWeb Design & Web DevelopmentΕλληνική Εταιρεία Διαδικτύου